GİZLİLİK POLİTİKASI

Labaratuvarımız Avrupa’ nın en modern ve otomatik laboratuvarları arasındadır ve üst düzey kalite kontrol standartlarına sahiptir. Laboratuvarımız ISO 15189, ISO 9001 denetimlerinden geçmiştir ve akrediter Bilgileriniz giriş aşamasında ayrılır. Kişisel bilgiler bir sunucuda tutulurken genetik verileriniz başka bir sunucuda tutulur. Eğer herhangi bir hacker sistemimize giriş yaparsa hastaların sonuçlarını ve kişisel bilgilerini birbirine bağlayacak hiçbir ortak veri elde edemeyecektir. Her bilgisayar böyle bir erişime karşı korunur durumdadır, bütün aktiviteler kayıt altına alınmaktadır ve bütün çalışanlar tıbbi gizliliğe tabiidir.

Verilerin Güvenliği

Veri güvenliği genetik analiz konusunda özellikle önemlidir ve en yüksek önceliğimizdir. Bu nedenle verileriniz güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmamız içinde çeşitli güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Örneğin, kimliğiniz ve analiz sonuçlarınız tamamen ayrı saklanmakta ve sadece raporunuz oluşturulurken yetkili gözetmenler yanında bir araya getirilmektedir.

Genetik Analiz Prosedürü Nasıldır?

Analiz için gerekli örnek tükürükten alınır. Pamuk bir Eküvyon çubuğu yardımıyla yanak içinden alınan ağız mukozası alınır. Bu örnek içinde bir bireyin tüm genleri bulunacaktır. Örnek labaratuvarlarımıza bu şekilde ulaştırılır. Burada tükürükten DNA izolasyonu gerçekleştirilerek gerekli solüsyonlarla karıştırılmasından sonra seçilen test için gereken genlerin varyasyon analizi yapılır.

DNA Örneğimi Nasıl Verebilirim?

Genetik analizlerimiz tamamen tükürük örnekleri ile çalışılmaktadır. Bunun için gerekli Eküvyon çubukları hastalara ekibimiz tarafından verilecektir. DNA kalitesi analiz sırasında oldukça önemli olduğundan alım işleminin oldukça dikkatli gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Alım işleminin herhangi bir şekilde ağız temizleyici kullanılmadan ve sıvı tüketilmeden önce yapılmasını tavsiye ediyoruz.