GÜVENİLİR

KESİN SONUÇLAR !

Explore

GENETİK TESTLER ve BİLİM

Ayda yaklaşık 200.000 gene bakılıyor. Şu ana kadar test yapılan hasta sayısı 304.697 olup doğruluk oranı %99,9 dur.

SAĞLIKLI YAŞAM TESTLERİ – MEDİKAL GENETİK TESTLER

Bu testler için; bir çubuk yardımıyla ağız içi sürüntü alınır, dna analizi yapılır. Mikrofluid Teknolojisi ile Floresan Prop Hibridizasyonu yöntemi kullanılır. Toplam bakılan panel sayısı 36 dır.

Bu yöntemlerde mutasyon görülen genlere uygun primer dizaynı ve bu primerlere eşlik edecek ışıma yapan probların dizaynı yapılır. Bu primerler ile hastalardan alınan örnekler Real Time PCR cihazında analiz edilir. Genlerinde mutasyon bulunan örneklerde primer ve problar DNA artışı sağlayacak ve bu sırada da cihaz tarafından algılanan bir ışıma yaparak DNA miktarının artmaya başladığı döngü net olarak belirlenecektir. Mutasyon olmayan örnekler de belli bir döngü sonrasında primerlere bağlanıp çoğalacağı için örnek DNA’sında artışın ne zaman olduğuna bağlı olarak mutasyon varlığına dair analiz gerçekleştirilir.

ALERJİ SENSÖRÜ / GIDA İNTOLERANS TESTİ / MİKROBESİN SENSÖRÜ / MİKROBİYATA SENSÖRÜ

Bu testler için; parmak ucundan birkaç damla kan örneği alınır.

Bu test yönteminde kullanılan bilimsel yöntem alınan kandan IgE antikorlarının ImmunoCAP ISAC teknolojisi ile ölçülmesidir. Yöntemde alerjen etkenlerin hepsi ışımanın ölçüleceği biyoçip yüzeyine yerleşir ve sonrasında serum haline getirilen hasta örneği de bu çipe inkübe edilerek cihazda okunma yapılır. Hasta antikorunun alerjen etken antijenlere bağlanması ya da bağlanmamasına göre cihaz bir ışıma alır ve bu ışıma yorumlanarak sonuç verilir.

YENİDOĞAN PANELİ

Bu test için, 5 yaşına kadar olan çocuktan idrar örneği alınır. İdrar numunesinden 100 genetik bazlı metabolik bozukluğu analiz edebilen, kendi alanının en kapsamlı ve gelişmiş testlerinden biri niteliğindedir.

Bu test için kullanılan yöntem bebek idrarındaki anormal metabolitlerin gaz kromatografisi kütle spektrometresi ile tespit edilmesidir. Bu yöntemde incelenecek olan hasta örneği beklenmeyen metabolitleri ana örnekten ayırıp saf şekilde toplayacak metabolitlerin moleküler ağırlıklarına göre farklı boylarda kolonlardan geçirilir. Örnek kromatografi cihazının içine enjekte edilir ve kolonlar içinde bulunan taşıyıcı gaz sayesinde hareket ederek içindeki bileşenlerin pozitif veya negatif yüklü olmasına göre manyetik olarak yüklü elementler bulunan iç yüzeye tutunurlar. Sonrasında kütle analizi filtresinin kolonlardan geçirilmesiyle kolondaki yüzeye tutunan bileşenlerin neler olduğu ve ne kadar miktarda olduğuna dair veriler cihaza bağlı bilgisayara aktarılır.